คลินิกรักษาหัวใจผ่านสายสวน บริการตรวจ ประเมิน วินิจฉัย ลักษณะสภาวะของหลอดเลือดหัวใจ ให้การรักษาพยาบาลและติดตามดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือเกิดความผิดปกติของหลอดเลือด ทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรังจากโรคหลอดเลือดโคโรนารีตีบตัน ด้วยการรักษาผ่านสายสวนทั้งก่อนและหลังการทำหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นการรักษาโดยใส่สายสวนหลอดเลือดผ่านไปทางหลอดเลือดแดง ไปยังหลอดเลือดโคโรนารีร่วมกับการฉีดสารทึบรังสี ทำการขยายหลอดเลือดโคโรนารีตําแหน่งที่ตีบตันด้วยบอลลูน ร่วมกับการสอดฝั่งขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด (Coronary Stent Implantation) อาจใช้วัสดุเครื่องมือแพทย์อื่น ๆ เพื่อช่วยให้ได้ผลการรักษาที่ดีขึ้น

นอกจากนี้สามารถให้การรักษาภาวะแทรกซ้อนจากหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับปรึกษาในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านโรคหลอดเลือดและหัวใจ โดยผู้ป่วยจะได้รับคำอธิบายอย่างละเอียดถึงผลดีผลเสียของการทำหัตถการ รวมทั้งทางเลือกของการรักษา การเตรียมก่อนทำหัตถการ ก่อนเข้ารับการรักษา ข้อดีของการรักษาด้วยวิธีหัตถการหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและระยะเวลาพักฟื้นที่ยาวนานจากการผ่าตัด โดยการทำหัตถการหัวใจสามารถเบียดคราบไขมันหินปูนที่เกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดให้ยุบแบนลงได้     

บริการของคลินิกรักษาหัวใจผ่านสายสวน

แพทย์หัตถการโรคหัวใจ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการด้านหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวน ทำการรักษาโรคหัวใจด้วยหัตถการดังนี้

 • การขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบหรือตันด้วยบอลลูนและ/หรือขดลวด

  • การวัดความดันที่แตกต่างในหลอดเลือดหัวใจ (Fractional Flow Reserve: FFR)
  • การกรอหินปูนในหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง Rotablator
  • การตรวจดูโครงสร้างหลอดเลือดหัวใจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ภาพที่ได้จะแสดงการอุดตันในหลอดเลือดและโครงสร้างของผนังหลอดเลือดเพื่อการขยายหลอดเลือดตีบตัน (IVUS – Intravascular Ultrasound)
 • การขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน เป็นเทคนิคในการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนหรือซ่อมแซมลิ้นหัวใจ

 • การรักษาโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด

  • การอุดรอยรั่วระหว่างผนังกั้นห้องหัวใจด้านบน ASD Closure
  • การอุดรอยรั่วเส้นเลือดแดงที่เกินผิดปกติระหว่างปอดและหัวใจ
 • การรักษาโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบตัน

 • การตรวจโดยการสวนหลอดเลือดและการทำบอลลูนขยายหลอดเลือด สำหรับหลอดเลือดแดงที่ไม่ใช่หลอดเลือดหัวใจ

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกรักษาหัวใจผ่านสายสวน
ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.