คลินิกรักษาหัวใจผ่านสายสวน บริการตรวจ ประเมิน วินิจฉัย ลักษณะสภาวะของหลอดเลือดหัวใจ ให้การรักษาพยาบาลและติดตามดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือเกิดความผิดปกติของหลอดเลือด ทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรังจากโรคหลอดเลือดโคโรนารีตีบตัน ด้วยการรักษาผ่านสายสวนทั้งก่อนและหลังการทำหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นการรักษาโดยใส่สายสวนหลอดเลือดผ่านไปทางหลอดเลือดแดง ไปยังหลอดเลือดโคโรนารีร่วมกับการฉีดสารทึบรังสี ทำการขยายหลอดเลือดโคโรนารีตําแหน่งที่ตีบตันด้วยบอลลูน ร่วมกับการสอดฝั่งขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด (Coronary Stent Implantation) อาจใช้วัสดุเครื่องมือแพทย์อื่น ๆ เพื่อช่วยให้ได้ผลการรักษาที่ดีขึ้น

นอกจากนี้สามารถให้การรักษาภาวะแทรกซ้อนจากหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับปรึกษาในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านโรคหลอดเลือดและหัวใจ โดยผู้ป่วยจะได้รับคำอธิบายอย่างละเอียดถึงผลดีผลเสียของการทำหัตถการ รวมทั้งทางเลือกของการรักษา การเตรียมก่อนทำหัตถการ ก่อนเข้ารับการรักษา ข้อดีของการรักษาด้วยวิธีหัตถการหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและระยะเวลาพักฟื้นที่ยาวนานจากการผ่าตัด โดยการทำหัตถการหัวใจสามารถเบียดคราบไขมันหินปูนที่เกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดให้ยุบแบนลงได้     

บริการของคลินิกรักษาหัวใจผ่านสายสวน

แพทย์หัตถการโรคหัวใจ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการด้านหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวน ทำการรักษาโรคหัวใจด้วยหัตถการดังนี้

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกรักษาหัวใจผ่านสายสวน
ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.