โรคหัวใจเด็ก

คลินิกโรคหัวใจเด็กบริการตรวจประเมินเบื้องต้นของอาการในเด็ก ซึ่งสาเหตุหลักแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดตั้งแต่ในครรภ์มารดา จากสถิติโดยเฉลี่ยในเด็ก 1,000 คนจะพบเด็กเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดถึง 8 คน ซึ่งในกรณีนี้สามารถตรวจพบโดยแพทย์ตั้งแต่ก่อนคลอด หลังคลอด หรือตรวจพบเมื่อเป็นผู้ใหญ่ เช่น ผนังกั้นหัวใจมีรูรั่ว ลิ้นหัวใจตีบ เส้นเลือดเกิน หรือเป็นโรคหัวใจชนิดซับซ้อน เป็นต้น ในกรณีที่ตรวจพบเมื่อเป็นผู้ใหญ่อาจมีอาการรุนแรงจนไม่สามารถผ่าตัดได้ แต่โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดบางชนิดก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่ต้องรักษา เพียงแต่ต้องดูแล ระวัง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น ลิ้นหัวใจตีบเล็กน้อย รูในผนังหัวใจขนาดเล็ก เป็นต้น

2. โรคหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ
  • โรคหัวใจรูห์มาติกที่เกิดจากไข้รูห์มาติก ทำให้มีลิ้นหัวใจรั่ว และ/หรือ ตีบ ส่วนใหญ่พบในเด็กวัยเรียน แต่ไม่มากเท่าในอดีต เพราะการแพทย์เจริญและประชากรดูแลตนเองมากขึ้น
  • โรคไข้คาวาซากิ ซึ่งมักพบในเด็กเล็ก อาจทำให้มีเส้นเลือดหัวใจโคโรนารีโป่งพอง
  • โรคลิ้นหัวใจจากการติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียเกือบทุกชนิดอาจเป็นสาเหตุการอักเสบของหัวใจ
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสได้เกือบทุกชนิดที่นำไปสู่การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งในบางรายอาจเป็นสาเหตุของภาวะหัวใจวายอย่างเฉียบพลัน
  • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นช้าหรือเร็วเกินไป แต่ที่พบส่วนใหญ่ในเด็กจะเป็นชนิดเต้นเร็วผิดปกติ มักมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ และอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายและเสียชีวิตได้


อาการโรคหัวใจเด็ก

 • เหนื่อยง่าย
 • โตช้า
 • หายใจเร็ว
 • บางรายอาจมีอาการในช่วงอายุ 20 – 30 ปี

รักษาโรคหัวใจเด็ก

 • การรักษาโดยการอุดรูรั่วหัวใจ ทำได้ตั้งแต่เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ถ้าไม่มีเลือดไหลย้อนทาง โดยผู้ป่วยที่ทำการรักษาด้วยวิธีนี้จะต้องกินยาละลายเกล็ดเลือดอีก 6 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดไปเกาะที่ร่มใยสังเคราะห์ ซึ่งผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจคลื่นเสียงสะท้อน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี เพื่อดูผลการรักษา หลังจากนั้นจะดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
 • การอุดรูรั่วด้วยอุปกรณ์พิเศษเป็นเทคโนโลยีใหม่ สะดวกไม่ต้องผ่าตัด อุปกรณ์สำหรับปิดรูรั่วระหว่างผนังกั้นห้องหัวใจ จะมีร่มทำด้วยใยสังเคราะห์ เป็นร่ม 2 ชั้น ดังนั้นจะไม่มีปัญหาแผลเป็น หลังจากปิดรูรั่วด้วยร่มแล้วร่างกายจะสร้างเนื้อเยื่อออกมาคลุมภายใน 3 เดือน อย่างไรก็ตามการอุดรูรั่วด้วยอุปกรณ์พิเศษไม่สามารถทดแทนการผ่าตัดได้ทั้งหมด สามารถทดแทนได้ประมาณ 75% ขึ้นอยู่กับขนาดรูรั่วในหัวใจ

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกโรคหัวใจเด็ก ศูนย์โรคหัวใจ
ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.