การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจยังคงได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพพร้อมให้การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ ๆ เช่น

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาเกี่ยวกับความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจทั้งแบบหยุดหัวใจและแบบไม่ต้องหยุดหัวใจ

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาเกี่ยวกับความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ​

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาเกี่ยวกับความผิดปกติของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา สามารถให้การรักษาด้วยการผ่าตัดทั้งรูปแบบการผ่าตัดเปิดและให้การรักษาด้วยการใส่หลอดเลือดเทียมชนิดมีขดลวดถ่างขยาย

  • การผ่าตัดเปิด (Open Repair)
  • การรักษาด้วยการใส่หลอดเลือดเทียมชนิดมีขดลวดถ่างขยาย (Endovascular Repair)

 

การรักษาด้วย ECMO

การรักษาด้วย ECMO เครื่องหัวใจ – ปอดเทียมแบบเคลื่อนย้าย
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพขยายโอกาสการรักษาผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจและปอด ด้วยเครื่องหัวใจและปอดเทียม ช่วยการทำงานของหัวใจและปอดระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (TRANSPORT Extra Corporal Membrane Oxygenator) หรือ TRANSPORT ECMO ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาล และทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติ

สอบถามเพิ่มเติมที่

ศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.