ประสบการณ์จากผู้รับการรักษาผ่าตัดปอดแผลเล็ก Video - Assisted Thoracic Surgery (VATS)

ประสบการณ์จากผู้รับการรักษาผ่าตัดปอดแผลเล็ก Video - Assisted Thoracic Surgery (VATS)
แชร์

เมื่อเจอโรคอย่ากลัว รีบรักษากับแพทย์เฉพาะทาง โอกาสหายมีมาก
ดิฉันมั่นใจและเชื่อมั่นในแพทย์ผู้ทำการรักษา เพราะอธิบายชัดเจน ให้เวลาและตอบเราได้ทุกคำถาม”


ประสบการณ์จากผู้รับการรักษาผ่าตัดปอดแผลเล็ก
Video – Assisted Thoracic Surgery (VATS)
คุณวิภา ตันมานะตระกูล


อ่านบทความ : นวัตกรรมการรักษาโรคปอดและโรคในช่องอกด้วยการส่องกล้องแผลเดียว (Uniportal VATS)

แชร์

สอบถามเพิ่มเติมที่

ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
info@bangkokhospital.com