ตั้งใจเที่ยวรอบโลกในวัยเกษียณ

VATS ผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็ก ฟื้นตัวไว


Video – Assisted Thoracic Surgery (VATS) คือ การผ่าตัดส่องกล้องอวัยวะในช่องอก โดยการผ่าตัดโดยใช้เลนส์ยาวร่วมกับอุปกรณ์ผ่าตัดยาวพิเศษผ่านทางช่องระหว่างซี่โครงโดยไม่มีการถ่างขยายซี่โครง มีความแตกต่างกับการผ่าตัดในอดีตที่ใช้การผ่าเปิดในอดีต (Thoracotomy) หรือผ่าตัดกระดูกหน้าอกทั้งท่อน (Median Sternotomy) คือ ความเจ็บปวดหลังผ่าตัดต่ำกว่า ขนาดแผลเล็ก แผลอยู่ข้างหรือใต้ราวนมมีผลต่อความสวยงาม กลับไปทำงานได้เร็วขึ้น ไม่ต้องมีการตัดกระดูก และระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 1 – 3 วันเทียบกับ 5 – 7 วันสำหรับผ่าตัดแบบเปิด


ข้อมูลเพิ่มเติม : นวัตกรรมการรักษาโรคปอดและโรคในช่องอกด้วยการส่องกล้องแผลเดียว (Uniportal VATS)
 

สอบถามเพิ่มเติมที่

ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
info@bangkokhospital.com