หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi กับโรคช่องอก

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi กับโรคช่องอก
แชร์

โรคช่องอกกับคนไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทั้งหัวใจ ปอด หลอดอาหาร หลอดลม และเส้นเลือดต่าง ๆ หากรุนแรงถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัด อย่างมะเร็งปอด เนื้องอกต่อมไทมัส เนื้องอกในปอด เป็นต้น ปัจจุบันมีทางเลือกในการรักษาที่เข้ามาช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัดกับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi แขนกลอัจฉริยะที่ช่วยให้แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพอีกครั้ง


การผ่าตัดสำคัญอย่างไรกับ
โรคช่องอก

การผ่าตัดมีความสำคัญอย่างมากกับโรคช่องอก โดยเฉพาะมะเร็งปอดและเนื้องอกต่อมไทมัสที่จำเป็นต้องผ่าตัดปอด ผ่าตัดเนื้องอกต่อมไทมัส เป็นต้น เพื่อลดปัญหาก้อนเนื้อเบียดทับอวัยวะข้างเคียงและการลุกลามของโรค โดยการผ่าตัดผ่านกล้องนั้น แพทย์จะใช้เลนส์ร่วมกับอุปกรณ์ผ่าตัดยาวพิเศษผ่านซี่โครงเข้าไปทำการผ่าตัด โดยไม่จำเป็นต้องตัดกระดูก ช่วยลดความเจ็บปวด แผลเล็ก กลับไปใช้ชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี da Vinci Xi หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแขนกลอัจฉริยะได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดในทุกตำแหน่งที่เข้าถึงยากได้อย่างถูกต้อง นับเป็นอีกทางเลือกการรักษาที่ตอบโจทย์การผ่าตัดโรคช่องอกในตำแหน่งที่เข้าถึงยากได้เป็นอย่างดี


หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi คืออะไร

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi เป็นหุ่นยนต์แขนกลอัจฉริยะที่เคลื่อนไหวได้อิสระรอบทิศทาง เปรียบเสมือนข้อมือของมนุษย์ ทำให้อุปกรณ์การผ่าตัดสามารถเข้าไปสู่บริเวณที่เข้าถึงยากได้ดีมาก โดยในทุกแขนจะมีเครื่องมือผ่าตัดและกล้องส่องอวัยวะภายในเพื่อให้ศัลยแพทย์เห็นภาพชัดเจนและแปลผลได้รวดเร็ว ถึงแม้ว่าปัจจุบันมีการผ่าตัดส่องกล้องที่สามารถผ่าตัดแผลเล็กได้ แต่ในบริเวณที่มีเส้นประสาทบริเวณใต้กระดูกซี่โครงอาจเกิดการระคายเคืองจากอุปกรณ์ผ่าตัดได้ ด้วยลักษณะเฉพาะตัวของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi ที่ออกแบบมาให้จุดหมุนที่อยู่บริเวณซี่โครงจะไม่มีการขยับ ส่งผลให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi จะมีความเจ็บปวดและระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อหลังผ่าตัดน้อยกว่าการผ่าตัดส่องกล้อง 


โรคช่องอกที่รักษาด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi มีโรคใดบ้าง

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi สามารถผ่าตัดรักษาโรคช่องอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น

  • มะเร็งปอด เป็นโรคที่ไม่ค่อยแสดงอาการมักตรวจพบเมื่อลุกลามจนอยู่ในระยะที่รุนแรง หากพบตั้งแต่ระยะแรก การผ่าตัดสามารถช่วยรักษาให้หายขาดได้ โดยการผ่าตัดมะเร็งปอดนั้นความสำคัญที่สุดอยู่ที่การตรวจต่อมน้ำเหลืองซึ่งเป็นตัวบอกถึงระยะของโรค หากการตรวจต่อมน้ำเหลืองไม่เพียงพอจะทำให้เกิดการวินิจฉัยผิดระยะได้ การผ่าตัดมะเร็งปอดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนั้นมีข้อดีคือสามารถเข้าสู่ตำแหน่งของต่อมน้ำเหลืองที่เข้าถึงยากได้ และงานวิจัยพบว่าจำนวนต่อมน้ำเหลืองจะนำไปตรวจได้มากกว่า และภาวะน้ำเหลืองรั่วหลังผ่าตัดจะน้อยกว่าเนื่องจากการผ่าตัดที่ถูกตำแหน่ง ผู้ป่วยสามารถเอาท่อระบายออกแล้วกลับบ้านได้รวดเร็วมากขึ้น จึงช่วยให้ผลลัพธ์การผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจ 
  • เนื้องอกต่อมไทมัส พบมากในคนอายุ 40 – 50 ปี มักไม่มีอาการแสดง แต่ตรวจพบจากการเอกซเรย์ปอดหรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จากสาเหตุอื่น ถ้าก้อนมีขนาดใหญ่อาจกดเบียดอวัยวะข้างเคียง ทำให้เหนื่อยง่าย ไอ แขนหรือหน้าบวม ฯลฯ โดยเนื้องอกมีตั้งแต่อยู่ในแคปซูล ไปจนถึงลุกลามนอกผนังต่อมไทมัสและอวัยวะข้างเคียงโดยเฉพาะเส้นเลือดใหญ่ที่ออกจากหัวใจโดยตรง อาจกระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง ช่องอก ช่องหัวใจได้ วิธีการรักษาเนื้องอกต่อมไทมัสจะใช้การผ่าตัดเป็นหลัก แต่อาจมีการฉายแสงหรือเคมีบำบัดร่วมด้วยขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของผู้ป่วย เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงยากในช่องอก การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi ทำให้ศัลยแพทย์ผ่าตัดได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เนื้องอกติดเส้นเลือดและขั้วบนของต่อมไทมัส
  • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG เป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันต่อต้านปลายประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ อาการที่สังเกตได้เบื้องต้นคือ หนังตาตกช่วงบ่ายหรือเย็น เสียงแหบ กลืนติด แขนขาอ่อนแรง หายใจลำบาก เป็นต้น การรักษาเบื้องต้นจะเป็นการใช้ยากดภูมิชนิดต่าง ๆ แต่ในบางกรณีอายุรแพทย์โรคประสาทประเมินแล้วว่าผู้ป่วยเริ่มมีผลข้างเคียงจากการใช้ยากดภูมิหรือมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต่อมไทมัสออก การผ่าตัดต่อมไทมัสจะช่วยทำให้ผู้ป่วยสามารถลดการใช้ยาหรืออาจจะหยุดยาได้ในบางราย  ความสำคัญของการผ่าตัดต่อมไทมัสในโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG คือต้องตัดต่อมออกให้หมด หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi ช่วยให้ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดได้ตรงตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้วบนของต่อมไทมัส ซึ่งเป็นการผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก เจ็บน้อย ผู้ป่วยฟื้นตัวไว 

ข้อดีของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci XI กับโรคช่องอกคืออะไร

  • เข้าถึงทุกตำแหน่งยากในการผ่าตัดโรคช่องอก
  • มีความละเอียดสูง หมดกังวลกับการเลาะ เย็บ หรือตัดในส่วนลึกและมุมอับ
  • ภาพผ่าตัดชัดเจนในทุกมิติ ช่วยลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงขณะผ่าตัด
  • แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว ลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล
แชร์