คลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ให้บริการดูแลหัวใจแบบองค์รวมตั้งแต่การค้นหาปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยมีเป้าหมายคือการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดร่างกายเสื่อมสภาพ ตลอดจนวินิจฉัยโรคหัวใจในระยะเริ่มต้นและให้การรักษาตามมาตรฐาน รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจเพื่อการมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงในทุกช่วงวัย

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน
ชั้น 2 อาคาร H โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ