ภาวะหัวใจอ่อนกำลัง

ภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจอ่อนกำลัง เป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถทำงานได้ดีอย่างที่ควรจะเป็น ภาวะที่หัวใจอ่อนแอหรืออ่อนกำลังลง ทำให้การทำสิ่งต่าง ๆ ซึ่งปกติเป็นเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น แต่ยังมีวิธีต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยและแพทย์จะร่วมมือกันเพื่อช่วยให้หัวใจกลับมาทำงานได้ดีขึ้น


อาการภาวะหัวใจอ่อนกำลัง

อาการของภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจอ่อนกำลัง อาจมีหลายอาการร่วมกันหรือมีเพียงอาการเดียวก็ได้ เช่น

 • อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
 • อึดอัด หายใจลำบากเมื่อออกกำลังกาย
 • หายใจลำบากเมื่อนอนหงาย
 • ตื่นกลางดึกเพราะไอหรือหายใจลำบาก
 • ข้อเท้าหรือเท้าบวม
 • เวียนศีรษะ หน้ามืดบ่อย
 • เข้าห้องน้ำบ่อยตอนกลางคืน


สาเหตุภาวะ
หัวใจอ่อนกำลัง

สาเหตุภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจอ่อนกำลังที่พบได้บ่อยเกิดจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือเกิดหัวใจวาย (Heart Attack) สาเหตุอื่นที่พบ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคลิ้นหัวใจ และการติดเชื้อของกล้ามเนื้อหัวใจ สาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดลดลง ปริมาณเลือดไหลผ่านร่างกายลดลง หัวใจจึงพยายามปรับตัวให้ปริมาณเลือดซึ่งจะสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นปกติ ห้องหัวใจจึงขยายตัวเพื่อเก็บกักเลือดให้มากขึ้น ซึ่งจะทำได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น เพราะกล้ามเนื้อห้องหัวใจที่ยืดขยายนี้จะอ่อนล้าและไม่สามารถสูบฉีดได้ดีอีกต่อไป ในการบีบตัวแต่ละครั้ง หัวใจที่อ่อนกำลังจะสูบฉีดเลือดได้น้อยลง ทำให้มีน้ำ (ของเหลว) ค้างในปอด และทำให้ออกซิเจนที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ลดลง เช่น ไต ทำให้ไตขจัดน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายได้ลดลง น้ำจึงคั่งตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เกิดเป็นลักษณะบวมน้ำ ซึ่งเป็นวงจรที่ทำให้ภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจอ่อนกำลังมากขึ้นเรื่อย ๆ


รักษาภาวะ
หัวใจอ่อนกำลัง

เมื่อเป็นโรคภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจอ่อนกำลัง ผู้ป่วยและแพทย์สามารถร่วมมือกันเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่อย่างสบาย โดยแพทย์อาจสั่งจ่ายยาช่วยให้หัวใจทำงานดีขึ้น ส่วนผู้ป่วยก็ควรร่วมมือเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต เช่น การรับประทานอาหาร การจัดเวลารับประทานยา การสังเกตอาการความรู้สึก การบันทึกน้ำหนักตัว การแจ้งให้แพทย์รับทราบเมื่อรู้สึกแย่ลง ซึ่งคลินิกรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจอ่อนกำลัง โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพพร้อมบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหรืออ่อนกำลังโดยแพทย์เฉพาะทาง


บริการของคลินิกภาวะหัวใจอ่อนกำลัง โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ 

 1. บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจอ่อนกำลัง หัวใจคลายตัวผิดปกติตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ครอบคลุมทั้ง
  • ขั้นตอนการรักษา การสั่งยา และการปรับขนาดยาจนได้ผลการรักษาสูงสุด
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการรักษาที่ทันสมัย
 2. ศูนย์บริการตรวจรักษาภาวะหัวใจอ่อนกำลังที่มีระบบการสื่อสารที่ดีแก่
  • ญาติและครอบครัว
  • แพทย์เจ้าของไข้ที่ส่งผู้ป่วยมารับบริการหรือขอคำปรึกษา
  • มีการปรึกษาเกี่ยวกับอาการและแผนการรักษาผู้ป่วยกับแพทย์ช่างไฟฟ้าหัวใจ แพทย์มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจที่ทำบอลลูน ศัลยแพทย์หัวใจ
  • โภชนาการของผู้ป่วย การส่งเสริมการออกกำลังเพื่อให้หัวใจและร่างกายแข็งแรง การให้ยา จัดโปรแกรมป้องกันโรคหัวใจ
 3. พร้อมให้การรักษาและให้คำปรึกษาร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้ ตั้งแต่ผู้ป่วยอยู่ใน Ward จนผู้ป่วยกลับบ้านและมารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก
 4. ให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ โดยพยาบาลที่ได้รับการอบรมโดยเฉพาะ โดยผู้ป่วยจะได้รับคู่มือแนะนำประจำตัวเพื่อประกอบการรักษาและติดตามผลการรักษา บริการให้คำปรึกษา ดังนี้
  1. ผู้ป่วยใน
   • ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และญาติ
   • ให้การดูแลอย่างดีและมีประสิทธิภาพตั้งแต่เป็นผู้ป่วยในจนผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้
   • ประเมินและติดตามการรักษาเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว
  2. ผู้ป่วยนอก
   • ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยหัวใจอ่อนกำลัง หัวใจล้มเหลวทุกระดับอาการ
   • ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็น Heart Failure และต้องการตรวจวินิจฉัย
 5. ติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดโดยพยาบาลที่ได้รับการอบรมโดยเฉพาะ
  • ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้
  • กระตุ้นผู้ป่วยให้มีการติดต่อกับแพทย์อย่างต่อเนื่อง
  • ติดตามการรับประทานยาในขนาดยาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลการรักษาสูงสุดแม้ผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว
  • บริการติดตามดูแลทางโทรศัพท์
  • บันทึกข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อประโยชน์ในการรักษา


ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วย

เมื่อมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล

 • เหนื่อยง่าย
 • หายใจลำบาก
 • ไอตอนกลางคืน
 • เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม
 • แน่นหน้าอก
 • น้ำหนักตัวเพิ่ม (เพิ่ม 1 กก. ใน 1 วัน หรือ เพิ่ม 2 กก. ใน 7 วัน)
 • เท้าหรือข้อเท้าบวมมากขึ้น
 • มีอาการข้างเคียงของยาที่แพทย์ให้รับประทาน

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกภาวะหัวใจอ่อนกำลัง ศูนย์เฉพาะทางโรคหัวใจ
ชั้น 2 อาคาร H โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.