การฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ

การฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ คือ เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ

โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

  • การประเมินจากแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรม
  • การให้คำแนะนำในการดูแลหัวใจให้แข็งแรง
  • การออกกำลังกาย
  • การลดความเครียด

 

บทบาทการฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ

การฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยมีการฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสมจากโรคหัวใจประเภทต่าง ๆ โดยจะถูกจัดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วย ทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ และบุคลากรที่มีความชำนาญด้านการฟื้นฟู ส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ