สำหรับการจอดรถ ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคาร D และอาคาร W แต่เพื่อความสะดวกสบายอีกระดับ ท่านสามารถใช้บริการ Valet Parking ที่จะมีเจ้าหน้าที่รับรถคอยรับบริการหน้าอาคารทุกอาคาร

อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ (Bangkok Hospital Building)

อาคารโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ (Bangkok Heart Hospital Building)

อาคารโรงพยาบาลวัฒโนสถ Wattanosoth Cancer Hospital Building