กรุณาแจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้:

 • ชื่อ ผู้โดยสาร
 • เที่ยวบิน
 • เวลาที่มาถึง
 • ประเภท ยานพาหนะ
 • บริการ BFS
 • จำนวนผู้โดยสาร
 • จำนวนสัมภาระ
 • ปลายทาง (โรงพยาบาล / โรงแรม)
 • สถานที่

เจ้าหน้าที่ดูแลแขก (concierge) สามารถช่วยในการเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการการขนส่งระหว่างสนามบิน และโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยในแต่ละคัน เราใส่ใจเรื่องความปลอดภัยมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยให้ผู้ป่วยสะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทาง

Zest Limousine Services

ประเภทรถ Airport – BHQ BHQ – Airport
Isuzu MU 7 1,050 THB 550 THB
Toyota Camry 1,200 THB 700 THB
Toyota Commuter 1,300 THB 800 THB
Transportation Fee (Special Promotion for Bangkok Head Quarters’s Patient only)

หมายเหตุ:

ในกรณีที่สถานที่ปลายทางอยู่นอกพื้นที่โรงพยาบาล จะมีการคิดค่าบริการตามระยะโปรโมชั่นนั้น และจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ป่วยนานาชาติที่บินเข้ามารักษาเท่านั้น

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระยะของโปรแกรมและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Zest Limousine Services for IPD Patient (ขาออกเท่านั้น)

BHQ* – Airport Transportation Fee
Izusu MU 7 Free
Toyota Camry Free
Toyota Commuter Free

หมายเหตุ: ในกรณีที่ สถานที่ ปลายทางอยู่นอกพื้นที่โรงพยาบาลจะมีการคิดค่าบริการตามระยะทาง

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะของโปรแกรมและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การจอง
 • เตรียมการหนึ่งวันล่วงหน้า (24 ชั่วโมงล่วงหน้า)
 • กรณีที่ต้องการรถเร่งด่วนนั้นจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของรถลีมูซีน Zest
 • ต้องการข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับ เที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง ชื่อ ที่พัก ห้องเลขที่ เบอร์ติดต่อ
 • อัตรา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองโปรดแจ้งให้ทราบไม่เกิน 6.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร. 1719
Email: bhqconcierge@bangkokhospital.com