โปรแกรมสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนผ่านขาหนีบหรือข้อมือ

พร้อมทุกความท้าทาย ด้วยหัวใจที่แข็งแรง
Total Heart Care ดูแลอย่างทันท่วงที เพื่อก้าวต่อไปของชีวิต

  • โปรแกรมสวนหัวใจและหลอดเลือดแดงผ่านขาหนีบหรือข้อมือ (CAG & CAG Transradial) ราคา 48,000 บาท
  • โปรแกรมขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนผ่านขาหนีบหรือข้อมือ (PCI & PCI Transradial) ราคา 185,000 บาท
* ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยเท่านั้น

ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่  31 ธ.ค. 2563
แชร์