แพ็กเกจผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง รพ.หัวใจกรุงเทพ

ข้าราชการยิ้มได้

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ร่วมมอบสิทธิ์ผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

รายการแพ็กเกจ ระยะเวลานอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
ผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด 8 170,000
ผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ CABG 8 213,600

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  • ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่ายที่ผู้รับบริการต้องชำระเอง ตามวันนอนที่กำหนด
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
  • ราคานี้รวมข้อเทียมบางส่วน และอาจมีส่วนที่ผู้รับบริการต้องชำระเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับรุ่นข้อเทียมที่เลือก)
  • สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ กสทช.ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2565

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
แชร์