แพ็กเกจผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

ข้าราชการยิ้มได้

รพ.กรุงเทพร่วมมอบสิทธิ์ผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

รายการแพ็กเกจ ระยะเวลานอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
ผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ CABG 8 158,000


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  • ราคานี้เป็นราคาส่วนร่วมจ่าย
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
  • สิทธิ์นี้สำหรับข้าราชการและครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
แชร์