แพคเกจการซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกแบบไม่ต้องผ่าตัด ผ่านสายสวน แผลเล็ก (TAVI)

ลดภาวะแทรกซ้อน เทคโนโลยีใหม่เพื่อผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดสูง

โรคลิ้นหัวใจเสื่อมหนึ่งในปัญหาหัวใจที่พบได้ในผู้สูงอายุที่เกิดจากความเสื่อมตามวัย คือ ความผิดปกติของลิ้นหัวใจเอออร์ติก เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นลิ้นหัวใจจะเริ่มแข็งตัว มีหินปูนเกาะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้หัวใจทำงานหนักขึ้นในการสูบฉีดเลือด ผนังหัวใจหนาตัวและอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายได้ ดังนั้นเทคนิค TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) การซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก แบบไม่ต้องผ่าตัด ผ่านสายสวน แผลเล็ก จึงเข้ามาช่วยลดความเสี่ยง แผลเล็กขนาด 2 ซม. ฟื้นตัวเร็ว 2-3 วันก็สามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

  • การซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกแบบไม่ต้องผ่าตัด ผ่านสายสวน แผลเล็ก (TAVI) (พักฟื้นที่ รพ. 4 คืน)


สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
แชร์