แพ็กเกจรายการตรวจพิเศษ รพ.หัวใจกรุงเทพ

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย (Thais) และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย (Expatriates) เท่านั้นและใช้บริการ ได้ที่ รพ.หัวใจกรุงเทพ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2564
  • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจรักษา

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
แชร์