ชุดตรวจสุขภาพเช็กความฟิตหลังหายจากโควิด-19 (Post COVID-19 Recovery Health Check Up)

ผู้ป่วยที่รักษาโควิดหายแล้ว อาจมีอาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19 พบว่าบางรายสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเพราะมีอวัยวะบางระบบได้รับผลข้างเคียงจากการติดเชื้อ หรือมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงขณะรับการรักษา ดังนั้นควรตรวจสุขภาพเพื่อประเมินร่างกายโดยเลือกโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสมกับแต่ละคนตามอาการที่เคยเป็น พร้อมรับฟังคำแนะนำจากแพทย์เพื่อการฟื้นฟูร่างกายอย่างถูกต้อง

รายการตรวจ
ประเภทชุดตรวจ

Post COVID-19 Recovery Health Check Up
ชุดตรวจสุขภาพเช็กความฟิตหลังหายจากโควิด-19
เช็กความพร้อม
หลังหายจากโควิด-19
เช็กความพร้อมและความฟิต
ของหัวใจหลังหายจากโควิด-19
เช็กความพร้อมหลังหาย
จากโควิด-19 ตรวจหาภูมิต้านทานและภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
เช็กความพร้อมเชิงลึก
หลังหายจากโควิด-19
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และเกล็ดเลือด CBC

อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงใน 1 ชั่วโมง
บ่งบอกว่ามีการอักเสบ

ESR
ขบวนการแข็งตัวของเลือด Prothrombin Time
ขบวนการแข็งตัวของเลือด Partial Thromboplastin Time
ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม Glycated Hb (HbA1c)
ระดับน้ำตาลในเลือด Glucose (Fasting)
ปริมาณยูเรียในเลือดเพื่อประเมินการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen
ค่าครีเอตินีนเพื่อประเมินการทำงานของไต
และอัตราการกรองของไต
Creatinine (plus GFR)
เอนไซม์ตับ เพื่อประเมินการทำงานของตับ  SGPT
โปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ต่อการอักเสบ
CRP
(C-Reactive Protein High Sensitivity)
โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของกล้ามเนื้อหัวใจ
ที่มีความจำเพาะต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจ
Troponin I (high sensitivity)
การแข็งตัวและการสลายตัวของลิ่มเลือด FDP D-Dimer (ELFA)
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์  Urine Examination
ระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2 COVID-19 Spike Protein IgG
Quantitative Antibody (CMIA)
ภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2
และความสามารถในการจัดการเชื้อโรคของภูมิ
COVID-19 (SARS-CoV-2) S protein
RBD Neutralizing Antibody (ELISA)
ภาพฉายรังสีทรวงอก Chest X-ray
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echocardiogram
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง
เพื่อดูเนื้อปอดอย่างละเอียด
CT Chest HRCT
ตรวจร่างกายโดยแพทย์และรับคำแนะนำ Physical Examination (PE)
ตรวจร่างกายและระบบหัวใจ
โดยอายุรแพทย์โรคหัวใจและรับคำแนะนำ
Physical Examination (PE)
อัตราค่าบริการ 9,000 12,000 12,000 26,000

 

เงื่อนไขการรับบริการ

  • รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าแพทย์ตรวจสุขภาพแล้ว
  • รับบริการที่ NON ARI Clinic (ชั้น 1 อาคาร R (Rehabilitation)
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการอย่างน้อย 1 วัน
  • สอบถามเพิ่มเติมที่ NON ARI Clinic โทร 0 2310 3812, 0 2310 3519
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวเริ่มวันที่ 20 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565นอกจากนี้เราอยากให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการกลับมาใช้ชีวิตหลังติดเชื้อโควิด-19 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ จึงเตรียม
แพ็กเกจฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังติดเชื้อ COVID-19 เพื่อฟื้นฟูการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้ดียิ่งขึ้น โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด พร้อมตรวจประเมินเพื่อออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายเฉพาะบุคคล อาทิ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบการหายใจ หัวใจและหลอดเลือด หรือเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน โปรแกรมลดอาการปวด โปรแกรมเพิ่มสมรรถนะการรับรู้และความจำ รวมถึงโปรแกรมฟื้นฟูอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาความบกพร่องทางสมรรถภาพร่างกาย เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
แชร์