แพ็กเกจผ่าตัดหัวใจ ABSOLUTE SURGERY

“ผ่าตัดหัวใจด้วยศัลยแพทย์ชำนาญการ ดูแลให้ปลอดภัย พร้อมให้คุณอุ่นใจทุกขั้นตอน”

  • ผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (CABG)
  • ผ่าตัดซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Valve Repair & Replacement)
  • ผ่าตัดปอดแผลเล็กด้วยการส่องกล้อง (Video-Assisted Thoracic Surgery – VATS)
  • ผ่าตัดหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Endarterectomy – CEA)
  • การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองด้วยขดลวด แผลเล็ก (Endovascular Aneurysm Repair – EVAR)

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับแพ็กเกจผ่าตัดทุกชนิด ราคาตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ดูราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแพ็กเกจผ่าตัด

เงื่อนไขการรับบริการ:

  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้กับทุกแพ็กเกจผ่าตัดราคา 100,000 บาทขึ้นไป ที่ รพ.หัวใจกรุงเทพ
  • โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ ก.พ. 2564 – 30 เม.ย. 2564
  • การผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นกับดุลยพินิจศัลยแพทย์
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขบริการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1719
แชร์