แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

สิ้นสุด 31/12/2023
9,500 - 25,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รายการตรวจ Superior
Heart Screening
Healthy Heart Healthy Heart with Coronary Calcium score
(CAC).​
Executive Heart
Echo/EST
พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ Physical Examination
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และเกล็ดเลือด CBC
น้ำตาลในเลือด FBS
  Glycated Hb (HbA1c)
การทำงานของไต Creatinine
  e GFR
ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ TSH
ไขมัน Cholesterol
Triglyceride
HDL
LDL
การทำงานของตับ ALT/AST
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง/ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน Echocardiography / Exercise Stress (EST)
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและ หลังการออกกำลังกาย/ หรือก่อนและหลังการให้ยา Exercise Stress Echo/ Dobutamine Stress Echo
การตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด Calcium Score
การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วย 256-Slice CT Scan ร่วมกับการตรวจหา แคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด CTA + Calcium Score
อัตราค่าบริการ 9,500 13,000 16,000 25,000

เงื่อนไขการรับบริการ

  • กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง ก่อนมารับบริการ
  • กรุณาโทรนัดหมายก่อนรับบริการ
  • รับบริการได้ที่ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากคูปองหมดอายุ รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้
  • ราคานี้สงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยเท่านั้น
  • ราคาแพ็กเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
แชร์