การตรวจพันธุกรรมประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ

สิ้นสุด 31/12/2023
3,000 - 44,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การตรวจพันธุกรรมประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ ประเมินสุขภาพหัวใจ ค้นหาความเสี่ยง เพื่อวางแผนป้องกันการเกิดโรคหัวใจ

 • เพราะยีนแต่ละคน และ หัวใจแต่ละดวงไม่เหมือนกัน
 • การตรวจ Polygenic Risk Score  คือการตรวจทางพันธุกรรมร่วมกับการประเมินปัจจัยเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ผลของยีนและทำนายการเกิดโรคหัวใจในอนาคตของแต่ละบุคคลเทียบกับประชากรทั่วไป

แพ็กเกจ

 • แพ็กเกจตรวจยีนเช็กโอกาสก่อนเกิดโรค (Polygenic Risk Score for Genetic Heart Screening)  18,000 บาท

 • แพ็กเกจการตรวจยีนโรคหัวใจ (Invitae Proactive Cardio Panel 77 ยีน) – 22,000 บาท

 • แพ็กเกจการตรวจโรคกรรมพันธุ์แบบยีนเดี่ยว (Monogenic Cardiovascular Diseases) – 44,000 บาท

 • การตรวจยีนประเมินการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด (Clopidogrel) – 3,000 บาท

 • การตรวจยีนประเมินการใช้ยาลดไขมัน (กลุ่ม statin) – 4,800 บาท

 • การตรวจยีนประเมินการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Warfarin) – 5,000 บาทเงื่อนไขการรับบริการ

 • ราคานี้ตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2566
 • การตรวจขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์
 • รับบริการได้ที่ คลินิกโรคพันธุกรรมด้านโรคหัวใจ รพ.หัวใจกรุงเทพ โทร.02-310-3370

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกโรคพันธุกรรมด้านโรคหัวใจ
ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
แชร์