แพ็กเกจรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยเทคนิคสายสวน

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากการเกาะของคราบไขมัน พังผืด หินปูน (Plaque) ภายในผนังหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นการสะสมของคอเลสเตอรอลและสารต่าง ๆ ภายในหลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดตีบและอุดตันจนปิดกั้นการไหลเวียนของกระแสเลือด ผู้ป่วยจึงมีอาการเจ็บหน้าอก หายใจติดขัด หรือรุนแรงถึงขั้นหัวใจวาย อ่านต่อ

 

รายการแพ็กเกจ ระยะเวลานอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
การสวนหัวใจและหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ หรือข้อมือ (CAG/ CAG Transradial)  1 46,000 
 การขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนที่ขาหนีบ หรือข้อมือ (PCI/ PCI Transradial) 2 170,000
การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ หรือข้อมือ (CAG & PCI) 2 180,000


เงื่อนไขในการรับบริการ 

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวรวม หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ, หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตห้องพักมาตราฐาน (ตามจำนวนวันที่กำหนด) ค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด)
  3. ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร อุปกรณ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ.(ตามที่กำหนด)
  4. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2565
  5. @LINE : ปรึกษาผู้ชำนาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด คลิก https://lin.ee/1eSlfssXe

รายการที่โครงการประกันราคาไม่ครอบคลุม

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
  2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) 
  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคาระห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือ อื่น ๆ ถ้ามี 
  4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่น ๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด(ถ้ามี)
  5. ราคานี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกรักษาหัวใจผ่านสายสวน
ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
แชร์