ตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจเชิงลึก

รายการตรวจสำหรับผู้ที่มีอายุ 25-50 ปี

 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง 3,300 บาท
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน 3,300 บาท
 • ตรวจหาคราบหินปูนที่หลอดเลือดแดงของหัวใจ 2,500 บาท
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ร่วมกับการออกกำลังกาย 8,000 บาท


รายการตรวจสำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการใช้ยากระตุ้นหัวใจ 8,000 บาท
 • ตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 19,500 บาท
 • ตรวจหัวใจด้วยเครื่องสร้างภาพในสนามแม่เหล็กโดยไม่ต้องฉีดสี 17,000 บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคาแพ็กเกจใช้ได้ตั้งแต่  4 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์กรณีส่งตรวจเพิ่มเติม
 • ไม่รวมค่าอายุรแพทย์หัวใจ และค่าบริการ รพ.
 • กรุณาทำนัดล่วงหน้า 1 วัน ที่คลินิกหัวใจ ชั้น 1 รพ. หัวใจกรุงเทพ โทร. 02-755 1371
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Heart Care Line Official: @hearthospital

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
แชร์