แพคเกจตรวจแคลเซียมและหินปูนที่หลอดเลือดด้วยเครื่อง CT 256 Slice (CT Coronary Calcium Score)

แพตเกจตรวจราคา   4,000  บาท / ปกติ 6,000 บาท 

เงื่อนไขการใช้บริการแพคเกจ

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าอายุรแพทย์หัวใจ
  2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
  3. ราคาแพคเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 ธันวาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมที่

แชร์