ผศ. นพ. ศิระ เลาหทัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ผ่าตัดโรคปอดและทรวงอก
รักษาโรคเหงื่อออกมือ
ผ่าตัดปอดแผลเล็ก
ส่องกล้องรักษาโรคปอด
เนื้องอกต่อมไทมัส
ภาวะเหงื่อออกมือ
มะเร็งปอด
ปอดรั่ว
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB

แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB

ศัลยศาสตร์ทรวงอก

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB

Thoracic Cardiovascular Surgery

Seoul National University Bundang Hospital, Korea, Republic of
ผศ. นพ. ศิระ เลาหทัย