พล.อ.ท.นพ. กัมปนาท วีรกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรัง
การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB

แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Thai Medical Council, Thailand
BBBB

อายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB

Interventional Cardiology

University of Colorado, United States
BBBB

Cardiology

University of Colorado, United States
พล.อ.ท.นพ. กัมปนาท วีรกุล