นพ. ชาติทนง ยอดวุฒิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจที่เกี่ยวกับทางการกีฬา
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนเสียงความถี่สูง & การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนระบบ 3 มิติ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB

แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB

อายุรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB

Noninvasive Cardiac Imaging Laboratories

The University of Chicago, United States
BBBB

สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Ramathibodi Hospital, Thailand
นพ. ชาติทนง ยอดวุฒิ