โรคหัวใจ รอไม่ได้  เชื่อมต่อทุกหัวใจให้สุขภาพดี
แชร์

เนื่องในวันหัวใจโลก 2564 (World Heart Day 2021) ปีนี้ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เราอยากเห็นทุกคน USE HEART TO CONNECT ใช้พลังดิจิทัลเชื่อมต่อหัวใจทุกดวงให้มีสุขภาพหัวใจที่ดีเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงของทุกคน

แชร์