ทำไมดูแลสุขภาพอย่างดี ยังป่วยเป็นโรคร้าย…
ติดตามเส้นทางการรักษาโรคปอดและทรวงอก ด้วยเทคนิค
VATS ผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็ก ฟื้นตัวไว ช่วยให้คุณสมนึกและสามีกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ

โรคหัวใจ มั่นใจเรา