เหงื่อออกมือ ปัญหากวนใจรักษาได้

เหงื่อออกมือ ปัญหากวนใจรักษาได้
แชร์

เหงื่อออกมือถ้าไม่มากเกินไปและเกิดขึ้นบางครั้ง อาจไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แต่ถ้าเหงื่อออกมือมากเกินไปจนเปียกชุ่มและกระทบกับการใช้ชีวิต ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษา

แชร์