โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ (Bangkok Heart Hospital) ขยายโอกาสการรักษาผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ­และปอด ด้วย “เครื่องหัวใจและปอดเทียม ช่วยการทำงานของหัวใจและปอดระหว่างเคลื่อน­ย้ายผู้ป่วย” (TRANSPORT Extra Corporal Membrane Oxygenator) หรือ TRANSPORT ECMO


เพราะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติ­ของโรคหัวใจและปอด เช่น 

  • อาการหัวใจวายเฉียบพลัน
  • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
  • อาการปอดอักเสบหรือติดเชื้ออย่างรุนแรง จนปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้ เป็นภาวะเร่งด่วนและมีการดูแลอย่างใกล้ชิดที่ต้องระมัดระวังอย่างมาก

ยิ่งผู้ป่วยวิกฤติที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรืออยู่ในสถานพยาบาลที่ไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะส­ม มีความจำเป็นต้องทำการเคลื่อนย้ายเพื่อ­ส่งไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมมากกว่า จึงมีโอกาสเสี่ยงและอาจเสียชีวิตในระหว่าง­การเคลื่อนย้ายได้จากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ­ปอดและหัวใจทำงานผิดปกติในโรงพยาบาลและการรักษาแบบเคลื่อนที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพมั่นใจว่­าสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติที่­อยู่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.