โครงการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด เนื่องในวันหัวใจโลก 2562

โครงการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด เนื่องในวันหัวใจโลก 2562
แชร์

เนื่องในวันหัวใจโลก 2562  ศ.พิเศษ นพ.ประดับ สุขุม ที่ปรึกษาโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป็นประธานในงาน “World Heart Day : BE A HEART HERO” โดยมูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยการกำกับดูแลของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เปิดตัวโครงการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (Transcatheter ASD Closure) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ป่วย จำนวน 14 ราย โดยมีนพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพและในฐานะอายุรแพทย์โรคหัวใจชำนาญด้านหัตถการปฏิบัติโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมให้ข้อมูลแนวทางการรักษาพร้อมสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 


 

แชร์