การผ่าตัดเพื่อซ่อมลิ้นหัวใจและการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
แชร์

การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมลิ้นหัวใจ

การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมลิ้นหัวใจที่มีความผิดปกติจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยหัวใจที่แข็งแรงหลังผ่าตัด โดยไม่จำเป็นต้องกินยาเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน คือ การเป็นอัมพาตจากการที่มีเลือดออกในสมอง การผ่าตัดด้วยวิธีดังกล่าวสามารถประเมินผลของการรักษาล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีวิธีการผ่าตัดที่ทำให้เกิดแผลขนาดเล็กมาก

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพสามารถทำการผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจไมทรัลโดยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กเพียงประมาณ 4 เซนติเมตรที่บริเวณใต้ราวนมด้านขวา หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะเจ็บแผลน้อยมาก แผลมีความสวยงาม เมื่อเทียบกับแผลผ่าตัดวิธีเก่าที่อยู่กึ่งกลางหน้าอกและมีขนาดยาวมากกว่า 20 เซนติเมตร
 

การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

ในกรณีที่ลิ้นหัวใจเสียหายมากจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจก็มีความจำเป็น ลิ้นหัวใจสังเคราะห์ที่ใช้มีให้เลือกใช้ได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นลิ้นหัวใจสังเคราะห์ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมีความทนทานสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน หรือลิ้นหัวใจที่ทำจากเนื้อเยื่อไม่ว่าจากมนุษย์หรือจากสัตว์ ซึ่งลิ้นหัวใจทั้งสองชนิดมีประโยชน์และข้อบ่งชี้ในการใช้งานที่แตกต่างกันตามลักษณะของผู้ป่วย และเช่นเดียวกันกับผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมลิ้นหัวใจ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพได้พัฒนาการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจด้วยเทคนิคแผลเล็กเพียง 4 เซนติเมตร ลักษณะแผลสวยงาม เจ็บแผลไม่มากเมื่อเทียบกับการผ่าตัดวิธีเดิมที่ต้องตัดกระดูกหน้าอกและเย็บด้วยลวด

แชร์

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ชั้น 2 อาคาร H โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ