รักษาโรคปอดและทรวงอก : เทคนิค VATS ผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็ก ฟื้นตัวไว

ทำไมดูแลสุขภาพอย่างดี ยังป่วยเป็นโรคร้าย…

ติดตามเส้นทางการรักษาโรคปอดและทรวงอก ด้วยเทคนิค
VATS
ผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็ก ฟื้นตัวไว

ช่วยให้คุณสมนึกและสามีกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ