โครงการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วแบบไม่ต้องผ่าตัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเทคนิคผ่านสายสวน ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข เพราะพวกเราดูแลทุกคนด้วยหัวใจ อยากเห็นทุกคนมีรอยยิ้มจากหัวใจ


สอบถามเพิ่มเติมที่

ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
info@bangkokhospital.com