คนไข้ถูกส่งตัวมาให้ทำการยุติการตั้งครรภ์ เนื่องจากมีภาวะลิ้นหัวใจรั่วสองจุดในตำแหน่งที่รุนแรง มีโอกาสหัวใจวายได้ตลอดเวลา…


ติดตามชีวิตของ Ms.Saranita คุณแม่จากประเทศนาอูรูที่ยืนยันจะเก็บลูกน้อยของเธอไว้ กับการทำงานร่วมกับทีมแพทย์ 3 สาขา โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเก็บทารกในครรภ์ไว้ให้ได้นานที่สุด เพื่อให้คลอดออกมาอย่างราบรื่น