โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพเปิดคลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน เนื่องในวันหัวใจโลก 2018
แชร์

นายแพทย์ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป็นประธานในงานแถลงข่าว World Heart Day 2018 “วันหัวใจโลก 2018” ภายใต้หัวข้อ “ดูแลหัวใจคุณ ด้วยหัวใจเรา” MY HEART,  YOUR HEART พร้อมเปิดคลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน (Preventive Heart and Lipid Clinic) โดยมีนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานคณะผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมอายุรแพทย์โรคหัวใจ นายแพทย์กัมปนาท วีรกุล นายแพทย์อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์ แพทย์หญิงสุภัค กาญจนาภรณ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และผกาวลี ประกายสิทธิ์ นักโภชนากร ร่วมให้ความรู้และแนวทางป้องกันโรคหัวใจ ณ โถงชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

แชร์