โรคหัวใจเรื่องใกล้ ๆ ไม่ไกลตัว

โรคหัวใจเรื่องใกล้ ๆ ไม่ไกลตัว
แชร์

หากสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าสุขภาพของเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตและป้องกันได้คงจะดีไม่น้อย แต่วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ความเร่งรีบ การรับประทานอาหารแบบชาวตะวันตก การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และขาดการออกกำลังกาย จะเห็นได้จากสถิติการเจ็บป่วยและการตายไม่ได้ลดลงเลย โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันยังเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของประชากรโลก ถึงแม้โรคหัวใจจะเป็นโรคที่อาจมีอันตรายถึงชีวิต แต่ก็เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้


สำหรับผู้ชาย 40 ปีขึ้นไปและคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน หากมีภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เป็นเบาหวาน ควรได้รับการตรวจหัวใจเป็นประจำทุกปี โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านหัวใจโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยวางแผนป้องกันโรคหัวใจในระยะยาวได้ นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งปฏิบัติได้ง่าย ๆ

  1. งดสูบบุหรี่
  2. หลีกเลี่ยงชา กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  3. ควบคุมความดันโลหิต ระดับไขมันและระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  5. ลดน้ำหนักในผู้ที่มีน้ำหนักเกินและผู้ที่อ้วนลงพุง
  6. ควบคุมจิตใจและอารมณ์ อย่าให้มีความเครียด
  7. รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ โดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีกากใยสูง
  8. พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี
แชร์

สอบถามเพิ่มเติมที่

ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
info@bangkokhospital.com