ยกระดับการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง แผลเล็ก ฟื้นตัวไว ด้วยเทคนิคสายสวน

ยกระดับการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง แผลเล็ก ฟื้นตัวไว ด้วยเทคนิคสายสวน
แชร์

ความน่ากลัวของโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองคือ หากรักษาไม่ทันท่วงทีอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นการรักษาจึงมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยเฉพาะการผ่าตัดแผลเล็กด้วยวิธีใส่หลอดเลือดเทียมชนิดมีขดลวดถ่างขยายผ่านสายสวน (Endovascular Aneurysm Repair) นอกจากแผลผ่าตัดเล็ก ยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และส่งผลดีในระยะยาว
 

ผ่าแผลเล็กรักษาหลอดเลือดโป่งพอง

ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัดใหญ่ แพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจจะผ่าตัดด้วยวิธีใส่หลอดเลือดเทียมชนิดมีขดลวดถ่างขยายผ่านสายสวน (Endovascular Aneurysm Repair) โดยใส่หลอดเลือดเทียมชนิดหุ้มด้วยขดลวด ผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบเพื่อสอดหลอดเลือดเทียมเข้าไปใส่แทนที่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่โป่งพองในช่องอกหรือช่องท้อง

 
เพิ่มประสิทธิภาพกับห้องผ่าตัดอัจฉริยะ

ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ (Hybrid Operating Room) เป็นการรวมห้องสวนหัวใจและห้องผ่าตัดหัวใจไว้ด้วยกัน มีเตียงผ่าตัดแบบพิเศษและระบบถ่ายภาพเอกซเรย์แบบ Flexmove-Heart Navigator ที่ถ่ายภาพหัวใจได้ทุกมุมอย่างละเอียด ช่วยให้แพทย์ทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ให้สารน้ำอย่างรวดเร็ว (Fluid Management System) มากกว่า 6 ลิตรต่อนาที ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถให้สารน้ำทดแทนการเสียเลือดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้รักษาความดันโลหิตขณะผ่าตัดได้คงที่ ลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้
           
Hybrid Operating Room

ข้อดีของการผ่าแผลเล็ก  

  • แผลผ่าตัดขนาดเล็ก
  • ลดอัตราการเสี่ยงและการให้เลือดหลังผ่าตัด
  • ฟื้นตัวเร็ว นอนโรงพยาบาลไม่เกิน 5 – 7 วัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคนไข้ด้วย 
  • กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคแทรกซ้อน มีโรคประจำตัวมาก มีโอกาสเกิดสภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ ปอดบวม ปอดอักเสบได้ง่าย จะเจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวเร็ว
  • ผลในระยะสั้นและระยะกลางมีประสิทธิภาพดี แต่ต้องติดตามผลต่อเนื่อง เพราะขดลวดมีโอกาสเคลื่อนได้ ต้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และฉีดสีอย่างน้อยปีละครั้ง

 
การผ่าตัดรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองจะขึ้นกับการวินิจฉัยของแพทย์เฉพาะทางเป็นสำคัญ โดยพิจารณาจากตำแหน่งพยาธิสภาพของโรค สภาพความแข็งแรงของผู้ป่วย ก่อนจะประเมินให้ผู้ป่วยทราบและร่วมวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งการผ่าตัดรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองด้วยการใส่หลอดเลือดเทียมผ่านสายสวนจะช่วยลดความกังวลในการรักษาทั้งในด้านความสวยงามและผลลัพธ์หลังผ่าตัด

แชร์

สอบถามเพิ่มเติมที่

ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
info@bangkokhospital.com