โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพได้รับเกียรติบรรยายให้ความรู้โรคลิ้นหัวใจในงานวิชาการใหญ่ Mulu Rafflesia Heart Valve Symposium ประเทศญี่ปุ่น
แชร์

ตอกย้ำความเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคลิ้นหัวใจ ภายในงานวิชาการใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น


โดยมี นพ.อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับลิ้นหัวใจในงานวิชาการ Mulu Rafflesia Heart Valve Symposium ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ, โรคลิ้นหัวใจหัวใจ

แชร์