ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multi - Slice CT Scan)

ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multi - Slice CT Scan)
แชร์

ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า CT Scan เป็นเครื่องมือทางรังสีที่ใช้ตรวจภายนอก (Non – Invasive) เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคของอวัยวะภายใน เช่น หัวใจและหลอดเลือดเช่นเดียวกับเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป แต่ให้ภาพได้หลายภาพที่มีความละเอียดสูง (High Resolution) ได้ภาพที่มีรายละเอียดชัดมากขึ้น ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ซึ่งภาพที่ได้จาก CT Scan เป็นภาพตัดขวางและสามารถให้ภาพที่เป็น 3 มิติ 


ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multi – Slice CT Scan)

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพใช้การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (256-Slice CT Scan) ช่วยในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Disease) และโรคของหลอดเลือดแดงใหญ่ เช่น โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด (Acute Aortic Dissection) ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic Aneurysm) เป็นต้น ซึ่งมีแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือดเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความพร้อมให้การดูแลและให้บริการ


การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์มีดังนี้ คือ

  • การตรวจดูหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Cardiac CT Angiography)
  • การตรวจดูค่าหินปูนบริเวณผนังหลอดเลือดโคโรนารี่ (Cardiac CT Scan for Calcium Score )
  • โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่ เช่น โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด (Acute Aortic Dissection) ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic Aneurysm)
  • โรคของหลอดเลือดแดงในปอดอุดตัน (Pulmonary Artery Embolism)
แชร์

สอบถามเพิ่มเติมที่

ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
info@bangkokhospital.com