สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย และ ELSO ร่วมกับโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพร่วมประชุมวิชาการ APELSO 2019
แชร์

สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย และ Extracorporeal Life Support Organization ร่วมกับโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เชิญแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ Asia-Pacific Extracorporeal Life Support Organization 2019 (APELSO 2019)

ในระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2019 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย โดยในงานแบ่งหัวเรื่องเป็น 2 ส่วนคือ Advanced Treatment for Severe Respiratory Failure และ The Mechanical Support for Acute and Chronic Heart Failure และ Pre Congress Workshop วันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 ที่ BDMS Training Center for Clinical Skills Workshop โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย โดยครอบคลุมตั้งแต่ Cannulation workshop, Basic and Advanced ECMO และ Neonatal and Pediatric ECMO ภายในงานมี Session พิเศษสำหรับพยาบาลและนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกด้วย

apelso2019

 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถตรวจสอบเนื้อหาการประชุมได้ที่ www.apelso.com

 

แชร์