สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอก แห่งประเทศไทย และ ELSO ร่วมกับโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ APELSO 2019
แชร์

สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอก แห่งประเทศไทย และ Extracorporeal Life Support Organization ร่วมกับโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ขอเชิญแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ Asia-Pacific Extracorporeal Life Support Organization 2019 (APELSO2019)

ในระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2019 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย โดยในงานจะแบ่งหัวเรื่องเป็นสองส่วนคือ advanced treatment for severe respiratory failure และ the mechanical support for acute and chronic heart failure ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2019 และ Pre Congress Workshop ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 ที่ BDMS Training Center for Clinical Skills Workshop โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย โดยครอบคลุมตั้งแต่ Cannulation workshop, Basic and Advanced ECMO และ Neonatal and Pediatric ECMO นอกจากนี้ ยังมี session พิเศษสำหรับพยาบาลและนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกด้วย

apelso2019

 

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถตรวจสอบเนื้อหาการประชุมได้ที่ www.apelso.com

 

แชร์