โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองรักษาได้ แม้จะเต็มไปด้วยข้อจำกัดและไม่มีการให้เลือด ด้วยทีมแพทย์หัวใจผู้ชำนาญการและการนำวิทยาการมาเติมเต็มความเชื่อของคนไข้