รพ.หัวใจกรุงเทพจัดงานแถลงข่าว "เรื่องซับซ้อนทางด้านหัวใจ มั่นใจเรา"
แชร์

“เร่งรู้ก่อน ตรวจรักษาได้เร็ว อัตรารอดชีวิตสูง ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ”

นพ.ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ นำทีมแพทย์ร่วมแถลงข่าว “โรคซับซ้อนทางด้านหัวใจ มั่นใจเรา” แนะแนวทางการรักษาโรคซับซ้อนทางด้านหัวใจ สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายเสี่ยง เพื่อเตรียมรับมือกับโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี นพ.วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล รองผู้อำนวยการศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ นพ.อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ มีความชำนาญเรื่องการผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง และพญ.ปราณิศา เหลืองรัศมีรุ่ง แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

ปัจจุบันพบอัตราคนไทยเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ โรคเส้นเลือดโป่งพอง และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ ซึ่งทั้ง 2 อาการนี้สามารถรักษาได้ หากได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที โดยมีกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีภาวะอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การรักษาในปัจจุบันต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ของทีมแพทย์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจน โดยการผ่าตัดแบบแผลเล็กที่เป็นทางเลือกใหม่ สะดวก ฟื้นตัวไว และช่วยให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น

แชร์