FUEL YOUR HEART เรียนรู้เรื่องหัวใจและอาหารเพิ่มพลังหัวใจ

FUEL YOUR HEART เรียนรู้เรื่องหัวใจและอาหารเพิ่มพลังหัวใจ
แชร์

หัวใจของเราประกอบด้วย 4 ห้อง ห้องบนเรียก Atrium มีทั้งซ้ายและขวา ส่วนห้องล่างเรียก Ventricle ซึ่งก็มีทั้งซ้ายและขวา ระหว่างหัวใจห้องข้างบนและล่างจะมีลิ้นหัวใจกั้นอยู่

  • Tricuspid Valve กั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวาและล่างขวา
  • Mitral Valve กั้นระหว่างหัวใจห้องบนและล่างซ้าย
  • Pulmonary or Pulmonic Valve กั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวากับหลอดเลือดดำ
  • Aortic Valve กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือด Aorta

FUEL your heart “เรียนรู้เรื่องหัวใจ และอาหารที่ช่วยเพิ่มพลังหัวใจ”
การทำงานของหัวใจ

หัวใจจะรับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา Right Atrium ไหลผ่านลงหัวใจห้องล่างขวา Right Ventricle ซึ่งจะฉีดเลือดไปยังปอดเพื่อฟอกเลือด เลือดที่ฟอกแล้วจะไหลกลับเข้าหัวใจที่ห้องซ้ายบน Left Atrium แล้วไหลลง Left Ventricle ซึ่งจะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายทางหลอดเลือดแดง

 

HEALTHY FOOD

  • ทานอาหารจำพวกผลไม้และผักหรือธัญพืชให้ได้ทุกวัน เพราะอาหารประเภทนี้มีไฟเบอร์ วิตามิน และแร่ธาตุมาก แคลอรี่ต่ำ ช่วยควบคุมน้ำหนัก
  • ทานอาหารจำพวกปลาที่มีโอเมก้าสูง เช่น ปลาทูน่า
  • ลดปริมาณอาหารประเภทไขมันสูง เพราะจะทำให้ไขมันเกาะหลอดเลือดมากขึ้น
  • พยายามหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มหรือลดปริมาณเกลือ 
แชร์

สอบถามเพิ่มเติมที่

ชั้น 2 อาคาร H โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
heart@bangkokhospital.com