FUEL your heart: “เรียนรู้เรื่องหัวใจ และอาหารที่ช่วยเพิ่มพลังหัวใจ”
แชร์

หัวใจของเราประกอบด้วย 4 ห้อง ห้องบนเรียก atrium มีทั้งซ้ายและขวา ส่วนห้องล่างเรียก ventricle ซึ่งก็มีทั้งซ้ายและขวา ระหว่างหัวใจห้องข้างบนและล่างจะมีลิ้นหัวใจกั้นอยู่

•    Tricuspid valve กั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวา และล่างขวา
•    Mitral valve กั้นระหว่างหัวใจห้องบนและล่างซ้าย
•    Pulmonary or pulmonic valve กั้นระหว่างหัวใจห้องบนขวากับหลอดเลือดดำ
•    Aortic valve กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือด aorta

FUEL your heart “เรียนรู้เรื่องหัวใจ และอาหารที่ช่วยเพิ่มพลังหัวใจ”

การทำงานของหัวใจ

หัวใจจะรับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา Right Atrium ไหลผ่านลงหัวใจห้องล่างขวา Right Ventricle ซึ่งจะฉีดเลือดไปยังปอดเพื่อฟอกเลือด เลือดที่ฟอกแล้วจะไหลกลับเข้าหัวใจที่ห้องซ้ายบน Left Atrium แล้วไหลลง Left Ventricle ซึ่งจะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายทางหลอดเลือดแดง


 

Healthy food

•    ทานอาหารจำพวกผลไม้ และผักหรือธัญพืชให้ได้ทุกวัน เพราะอาหารประเภทนี้มีไฟเบอร์ วิตามิน และแร่ธาตุมาก แคลอรี่ต่ำ ช่วยควบคุมน้ำหนัก
•    ทานอาหารจำพวกปลาที่มีโอเมก้าสูง เช่น ปลาทูน่า
•    ลดปริมาณอาหารประเภทไขมันสูง เพราะจะทำให้ไขมันเกาะหลอดเลือดมากขึ้น
•    พยายามหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม หรือลดปริมาณเกลือ 

แชร์

สอบถามเพิ่มเติมที่