ผมโชคดีที่รักษาทันเวลา และได้กลับไป...
แชร์

แผลเล็กกว่าที่คิดเยอะ วันรุ่งขึ้นก็ลุกเดินได้แล้ว โชคดีของผมครับ

ประสบการณ์จากคุณศิริชัย จันทร์เสงี่ยม อายุ 76 ปี และภรรยา
ผู้รับการรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง แผลเล็ก ด้วยเทคนิคสายสวน (Endovascular Aneurysm Repair: EVAR) 


อ่านบทความ : ผ่าตัดแผลเล็ก ลดความเสี่ยง ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง​

แชร์

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกโรคพันธุกรรมด้านโรคหัวใจ
ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.