ตรวจ Carotid ดูเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอไปเลี้ยงสมอง

ตรวจ Carotid ดูเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอไปเลี้ยงสมอง
แชร์

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางหลอดเลือดทั่วร่างกาย (Total Body Vascular)

ตรวจ Carotid Duplex Ultrasonography

การตรวจ Carotid Duplex Ultrasonography เป็นการตรวจหลอดเลือดแดงที่คอทั้ง 2 ข้าง เพื่อดูหลอดเลือดใหญ่ Carotid (หลอดเลือดแดงด้านหน้า) และหลอดเลือด Vertebral (หลอดเลือดแดงด้านหลัง) โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง สร้างภาพและแสดงผลการตรวจ

ตรวจ Carotid Doppler Ultrasound

การตรวจ Carotid Doppler Ultrasound จะตรวจดูผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง วัดความหนาของผนังหลอดเลือด CCA (Intima Media Thickness) ตรวจหาคราบหินปูน (Calcified Plaque) ที่อยู่ตามบริเวณหลอดเลือดที่คอ เพื่อดูภาวะตีบแคบของหลอดเลือด Carotid และวัดความเร็วของการไหลเวียนของโลหิตในหลอดเลือดออกมาเป็นกราฟ ทั้งนี้จะสามารถบอกความเร็วและทิศทางของการไหลของเลือดได้อย่างละเอียด และทำการตรวจเปรียบเทียบข้อมูลทั้งซ้ายและขวาของ Carotid และ Vertebral Arteries เพราะเมื่อมีการหนาตัวของผนังหลอดเลือดคอ หรือมีคราบหินปูนเกาะจนหลอดเลือดคอตีบแคบ จะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดอัมพาตตามมาได้

การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการรักษา

  1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
  2. ไม่สวมใส่สร้อยหรืออุปกรณ์อื่น ๆ บริเวณคอ
  3. ไม่ควรทาแป้งบริเวณคอ
แชร์

สอบถามเพิ่มเติมที่

ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
info@bangkokhospital.com