ผ่าตัดแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดปกติที่เกิดจากหัวใจห้องบน (Atrial Fibrilation)
แชร์

ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติที่เกิดจากหัวใจห้องบน (Atrial Fibrilation) สามารถพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีโรคลิ้นหัวใจพิการ และในผู้ป่วยที่ไม่มีโรคหัวใจอื่น ๆ ได้ เป็นอาการผิดปกติที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ความผิดปกติของลิ้นหัวใจยังคงเป็นภาวะที่สามารถพบได้มากในประชากรชาวไทย ความผิดปกติส่วนใหญ่เกิดจากโรคหัวใจรูห์มาติกส์ และเกิดจากความเสื่อมของลิ้นหัวใจ

การรักษาในระยะแรกสามารถรักษาได้โดยการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการ ถ้ามีความผิดปกติมากจนกระทั่งหัวใจไม่สามารถทำงานได้ก็จำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมลิ้นหัวใจที่เสียหาย หรือเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจสังเคราะห์แทนลิ้นหัวใจที่เกิดความผิดปกติ


ศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพทำการผ่าตัดแก้ไขไฟฟ้าลัดวงจรในหัวใจด้วย
เทคนิคแผลเล็กหรือการใช้เครื่องมือผ่าตัดคล้ายหุ่นยนต์ ทำให้การผ่าตัดได้ผลดีถึง 90% ผู้ป่วยจะฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วและสามารถกลับไปทำงานได้ภายใน 1 – 2 สัปดาห์

แชร์

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ชั้น 2 อาคาร H โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ