3 อาการเจ็บแน่นหน้าอก สัญญาณเตือนกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

3 อาการเจ็บแน่นหน้าอก สัญญาณเตือนกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
แชร์

หนึ่งในอาการที่มีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจค่อนข้างมากคือ อาการเจ็บแน่นหน้าอก ซึ่งสงสัยว่ามาจากโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ

3 อาการเจ็บแน่นหน้าอกดังต่อไปนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด


1) เจ็บแน่นหน้าอกขณะทำกิจวัตรประจำวันและขณะออกกำลัง เช่น เดินเร็ว  ขึ้นลงบันได วิ่ง  เมื่อหยุดทำกิจกรรมดังกล่าวอาการจะหายไป และมักเป็น ๆ หาย ๆ อาจบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอระหว่างมีอาการ
 

 

2) เจ็บ
แน่นหน้าอกเสมือนรถทับหรือช้างเหยียบ โดยเจ็บนานเกิน 10 – 20 นาทีต่อเนื่องกัน อาจมีอาการร้าวไปที่แขน จุกแน่นที่คอ อาการเหล่านี้อาจบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างรุนแรง
 

 

3) เจ็บแน่นหน้าอกขณะพัก
ไม่ว่าจะเป็นขณะนั่ง นอนหลังอาหาร อาจเกิดร่วมกับอาการอื่น ๆ เช่น เหงื่อออกมาก เป็นลม อาจบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างรุนแรง
 


อย่างไรก็ตามการประเมินผลกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์ผู้ชำนาญการด้านหัวใจเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยอย่างเหมาะสมจะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงและทำการรักษาได้ทันท่วงทีก่อนสายเกินไป

แชร์

สอบถามเพิ่มเติมที่

ชั้น 1 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
info@bangkokhospital.com