ประชุมวิชาการ 1st BDMS-OHSU Cardiovascular Prevention Conference
แชร์

การประชุมวิชาการ “1st BDMS – OHSU Cardiovascular Prevention Conference” โดย 6 BDMS CoE Cardiac ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ นำโดย Dr. Sergio Fazio, Dr. M. Shapiro, นายแพทย์กัมปนาท วีรกุล, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อภิชาต สุคนธสรรพ์, นายแพทย์ปริญญา ชมแสง, แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ เชาวน์ทวี และแพทย์หญิงสุภัค กาญจนาภรณ์ มาร่วมอัพเดตแนวโน้มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถีงการควบคุมปัจจัยที่จะเพิ่มโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต ในหัวข้อ Pathogenesis and current situation, How to predict CVD events in asymptomatic cases?, How to reduce future events in CVD ซึ่งได้รับความสนใจจากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โอกาสนี้นพ.ประดับ สุขุม BDMS Chief Faculty of CoE Cardiovascular Institute และผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ร่วมกล่าวต้อนรับและทำพิธีเปิดงานประะชุมในครั้งนี้

แชร์